Subprocessors

Campai maakt gebruik van onderaannemers (subprocessors) voor de uitvoering van contractueel afgesproken werkzaamheden. Deze onderaannemers en systemen ondergaan een strenge selectieprocedure om het juiste niveau van beveiliging en privacy te garanderen. Neem contact met ons op voor een overzicht van subprocessors die wij inzetten voor jouw specifieke dienstverleningsovereenkomst.

Support

Subverwerker Doel en type gegevens Grondslag Locatie
ITGlue
(Privacy policy)
Als onderdeel van onze dienstverlening documenteren wij ieder aspect van de IT-omgeving van onze klanten. Dit doen wij in goed beveiligde en gespecialiseerde software. We documenteren daar o.a. IP-adressen en NAW-gegevens en daarmee dus persoonsgegevens. Uitvoering van een overeenkomst US/Canada (EU/US privacy shield)
Datto, Inc.
(Privacy policy)
Autotask PSA, van Datto, is ons softwarepakket voor o.a. CRM, support, kennismanagement, contractbeheer, offertes en inkoop. Hierin verwerken wij primair NAWT-gegevens, maar bijvoorbeeld ook alle gegevens die onze klanten naar ons servicedesk mailadres mailen. Hierin kunnen persoonsgegevens, IP-adressen of andere gevoelige data zitten. Uitvoering van een overeenkomst US (EU/US privacy shield)

Beheer

Subverwerker Doel en type gegevens Grondslag Locatie
Datto, Inc.
Privacy policy)
Voor de uitvoering van onze contractuele dienstverlening gebruiken wij o.a. software om apparatuur te kunnen beheren, Datto RMM. Deze software slaat o.a. IP-adressen op. Dit is onder de AVG een (indirect) persoonsgegeven. Uitvoering van een overeenkomst EU
Bitdefender
(Privacy policy)
Voor de uitvoering van onze contractuele dienstverlening maken wij gebruik van Antivirus/EDR software van Bitdefender. Deze oplossing verzameld device info zoals Device Name, IP-adres, OS maar ook de URL, IP-adressen en/of bestandsgegevens van websites of bestanden die geïnfecteerd blijken. Uitvoering van een overeenkomst EU
Cisco Webex
(Privacy policy)
Als je bij ons VOIP mét softphone afneemt, krijg je de Webex client. Deze installeer je op je computer en mobiel. Webex slaat o.a. de volgende informatie op op hun servers: Device Info, IP-adres, je voor- en achternaam, Je contactpersonen (naam, adres,  telefooon en e-mailadres). Uitvoering van een overeenkomst (contractueel) EU

 

Administratie

Subverwerker Doel en type gegevens Grondslag Locatie
Exact Software BV
(Privacy policy)
Voor het factureren van onze diensten maken wij gebruik van Exact Online. Hierin worden o.a. NAWT-gegevens van de financieel contactpersoon en bestuurders vastgelegd. Uitvoering van een overeenkomst EU/EER

Marketing

Subverwerker Doel en type gegevens Grondslag Locatie
ActiveCampaign, LLC
(Privacy policy)
Voor marketing doeleinden verzamelen wij (zakelijke) NAWT-gegevens, e-mailadres, klikgedrag op de Campai website. Toestemming US (EU/US privacy shield)
Google Inc. Om de Campai website te kunnen optimaliseren en relevante advertenties te vertonen op basis van remarketing, verzamelen wij gegevens m.b.t. het klikgedrag van bezoekers in Google Analytics. Toestemming US (EU/US privacy shield)

 

Meer weten?

Bel 079-3637050 of mail [email protected] met je vraag