Whitepaper: Een Compliant Privacy- en ICT-gebruiksbeleid

Een compliant privacy- en ICT-gebruiksbeleidDe wet- en regelgeving rondom privacy en de verwerking van persoonsgegevens vereist vergaande maatregelen voor organisaties.

De consequenties van een falend beleid zijn ernstig. Datalekken en daarmee gepaard gaande boetes en gezichtsverlies zijn een reële bedreiging. Tegelijkertijd gaat veel tijd verloren aan privégebruik van ICT-middelen, wat niet alleen de productiviteit schaadt, maar daarnaast het risico op incidenten verder vergroot. Lees wat je als ondernemer kunt doen om dit te voorkomen.