Whitepaper: Handreiking Cybersecurity

Ieder bedrijf heeft zorgplichten rondom cybersecurity

Veel bedrijven en organisaties weten dit niet. Daarom heeft de Cybersecurity Raad (CSR) een set richtlijnen uitgebracht waar iedere ondernemer aan moet voldoen.

Dit whitepaper bevat naast context veel praktische aanbevelingen. Als je geen kennis of middelen in huis hebt om deze door te voeren, neem dan contact op met een IT-dienstverlener zoals Campai om je te helpen bij de implementatie.