Uptime? Maak het mogelijk met een bedrijfscontinuïteitsplan!

Om het huidige landschap van bedrijfscontinuïteit en rampherstel écht te begrijpen moeten we even naar het verleden kijken. Niet al te lang geleden was het dagelijks en wekelijks maken van volledige externe back-ups de norm. Externe kopieën werden naar een andere locatie gebracht met het oog op rampherstel en daarmee was de kous af. Veel bedrijven doen dit overigens nog steeds en in sommige branches werkt het goed.

Maar rampherstel kan hiermee wel pijnlijk langzaam gaan. Je moet de externe kopie ophalen, data op je back-upserver zetten en alle data en applicaties terugzetten op je primaire servers. Het resultaat? Veel te veel downtime voor je bedrijf. Daarmee gaan de nodige problemen gepaard!

Elementen van een IT-rampherstelplan

Bij het opstellen van een IT-rampherstelplan moet je in feite rekening houden met twee concepten:

1. Recovery Time Objective (RTO)

Oftewel: hoe lang duurt het om een systeem na falen of na een ramp weer up and running te krijgen? Maak je back-ups op de ‘ouderwetse’ manier die hierboven beschreven staat, dan moet je al gauw denken aan 48 uur of meer;

2. Recovery Point Objective (RPO)

Dit is het tijdstip van de laatste back-up; alle data die je tot en met dat punt hebt opgeslagen, kun je terughalen. Heb je dus een back-up gemaakt om 08.00 uur en je server crasht om 18.00, dan verlies je alle data die je in de laatste tien uur hebt gecreëerd.

Doorwerken na rampen én minimaal dataverlies: het kan!

Tegenwoordig kunnen gebruikers applicaties draaien vanuit virtuele machines of back-ups die op beeld gebaseerd zijn. Dit wordt vaak ‘recovery-in-place’ of ‘instant-recovery’ genoemd. De RTO wordt daarmee drastisch verbeterd, omdat je bedrijf gewoon kan blijven draaien terwijl de primaire servers worden hersteld. Ook de RPO ziet er een stuk gunstiger uit. Doorgaans wordt er namelijk elke vijftien minuten een incrementele back-up gemaakt (deze bevat alleen de wijzigingen ten opzichte van de laatst gemaakte back-up). En de beelden uit virtuele machines kunnen ook worden gekopieerd naar een cloud of een andere locatie voor een beter rampherstel!

Wil je meer weten over bedrijfscontinuïteit en rampherstel? Neem gerust contact met ons op.